Turniej szachowy o Puchar Dyrektora SP 27 w Kielcach

CELE TURNIEJU:

 • Rozwijanie logicznego myślenia.

 • Poznawanie tajników gry w szachy.

 • Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.

 • Wdrażanie do stosowania zasad fair – play.

 • Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

 • Wyłonienie najlepszych zawodników, którzy będą reprezentować szkołę w przyszłorocznych

rozgrywkach szkolnej ligi szachowej.

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach „Nasza Szkoła Jest Wspaniała”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach

Opiekun Szkolnego Koła Szachowego

MIEJSCE I TERMIN TURNIEJU :

Czytelnia szkolna – 11 maja 2018 r. godz. 8:00 -11:301

8:00 – zapisy i weryfikacja listy zawodników

8:15 – początek rozgrywek

REGULAMIN

 1. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VII

 2. System rozgrywek „szwajcarski”.

 3. Liczba rund – 7

 4. Tempo gry : 5 rund -15 minutowych, 2 rundy -10 minutowe.

 5. W przypadku równej liczby punktów o miejscu zawodnika w turnieju decydują punkty pomocnicze tzw. system pełnego Bucholza2

 6. Podczas gry obowiązuje cisza. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania zgodnego z regulaminem szkoły.

 7. W trakcie turnieju przewidziane są 3 pięciominutowe przerwy – po 2 , 4  i  6 rundzie

 8. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia.

7. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ORGANIZATORÓW.

SKRÓCONE ZASADY GRY:

Cofanie ruchów jest niedozwolone.

Dotknięta bierka idzie, postawiona stoi.

Koniec czasu oznacza przegraną partię.

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z opiekunem Szkolnego Koła Szachowego p. Marcinem Braniewskim do 9 maja do godziny 15:00.


1Godzina zakończenia turnieju jest orientacyjna.

2W tym systemie sumuje się wszystkie punkty zdobyte przez przeciwników, z którymi grał zawodnik.