Szkolny turniej szachowy 19.10.2018 r. -Regulamin

SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 100 –ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (1918-2018)

 

 

CELE TURNIEJU:

 • Upamiętnienie 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Poznawanie tajników gry w szachy.
 • Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.
 • Wdrażanie do stosowania zasad fair – play.
 • Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
 • Kwalifikacje do Międzyszkolnej Ligii Szachowej

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach „Nasza Szkoła Jest Wspaniała”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach

Opiekun Szkolnego Koła Szachowego

MIEJSCE I TERMIN TURNIEJU :

Czytelnia szkolna – 19 października 2018 r. godz. 7:30 -11:001

7:30 – 7:45 Zapisy i weryfikacja listy startowej zawodników

7:45 – Początek rozgrywek

10:45-11:00 – Wręczenie nagród najlepszym zawodnikom. Zakończenie turnieju

 

REGULAMIN

 1. W turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VIII
 2. System rozgrywek „szwajcarski”.
 3. Liczba rund – 8.2
 4. Tempo gry : 10 minut dla każdego zawodnika.
 5. W przypadku równej liczby punktów o miejscu zawodnika w turnieju decydują punkty pomocnicze tzw. system pełnego i skróconego Bucholza3 , system Sonneborn-Berger.4
 6. Podczas gry obowiązuje cisza. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania zgodnego z regulaminem szkoły.
 7. W trakcie turnieju przewidziane są 3 pięciominutowe przerwy – po 2 , 4  i  6 rundzie
 8. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia.

      9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ORGANIZATORÓW.

   

SKRÓCONE ZASADY GRY:

Cofanie ruchów jest niedozwolone.

Dotknięta bierka idzie, postawiona stoi.

Koniec czasu oznacza przegraną partię.

W przypadku niestosowania się do  niniejszego regulaminu uczeń biorący udział w turnieju może zostać zdyskwalifikowany. 

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z opiekunem Szkolnego Koła Szachowego p. Marcinem Braniewskim do 17 października 2018 r. do godziny 13:00. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

_______________________________________________

1 Godzina zakończenia turnieju jest orientacyjna

2 Liczba rund będzie ostatecznie zależała od ilości zgłoszonych do turnieju zawodników.

3 W tym systemie sumuje się wszystkie punkty zdobyte przez przeciwników, z którymi grał zawodnik.

4 Liczba punktów pomocniczych danego zawodnika składa się z sumy punktów końcowych tych zawodników, z którymi dany zawodnik wygrał oraz połowy punktów końcowych z którymi dany zawodnik zremisował.