Cele działalności

     1. Nauczenie chętnych uczniów gry w szachy.

     2.  Kształtowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, myślenia przyczynowo – skutkowego  

          oraz  umiejętności rozwiązywania   problemów.

     3. Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy.

     4. Ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia i cierpliwości, logiki i intuicji.

     5. Zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów zarówno w

         zadaniach szachowych jak i w grze.

    6. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach na różnym szczeblu, od szkolnego zaczynając.

    7. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki.  

        Postawa „fair  play.”