Drugi „Mikołajkowy” Turniej Szachowy

CELE TURNIEJU:

 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Poznawanie tajników gry w szachy.
 • Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.
 • Wdrażanie do stosowania zasad fair – play.
 • Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji  i współzawodnictwa.

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27   
w Kielcach „Nasza Szkoła Jest Wspaniała”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach

Opiekun Szkolnego Koła Szachowego

MIEJSCE I TERMIN TURNIEJU :

BIBLIOTEKA SZKOLNA  – 6 grudnia 2019(piątek)  godz. 11:15- 15:00[1]

11:15- 11:30  Zapisy i weryfikacja listy startowej zawodników

11:40 – Początek rozgrywek

15:00 – Wręczenie nagród najlepszym zawodnikom. Zakończenie turnieju

 REGULAMIN

 1. Zawodnicy biorący udział w turnieju będą podzieleni na 2 grupy wiekowe-   A: KLASY I-III ;   B: KLASY IV-VIII
 1. System rozgrywek „szwajcarski”.[2]
 2. Liczba rund – 7.[3]
 3. Tempo gry : 15 minut dla każdego zawodnika. ( W przypadku nieprzewidzianych przerw w czasie trwania  turnieju czas może być zmniejszony do 10 minut)
 4. W przypadku równej liczby punktów o miejscu zawodnika w turnieju decydują punkty pomocnicze :wynik bezpośrednich partii  między zawodnikami, tzw. system pełnego i skróconego Bucholza[4] , system Sonneborn-Berger[5] oraz Progres[6].
 5. Podczas gry obowiązuje cisza. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania zgodnego z regulaminem szkoły.
 6. W trakcie turnieju przewidziane są 3 pięciominutowe przerwy – po 2, 4  i  6 rundzie
 7. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia.
 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ORGANIZATORÓW.

   SKRÓCONE ZASADY GRY:

Cofanie ruchów jest niedozwolone.

Dotknięta bierka idzie, postawiona stoi.

Koniec czasu oznacza przegraną partię.

Nie stosuje się  zasady 2 błędów kończących partię.

W przypadku niestosowania się do  niniejszego regulaminu uczeń biorący udział w turnieju może zostać zdyskwalifikowany. 

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z opiekunem Szkolnego Koła Szachowego p. Marcinem Braniewskim do 25 listopada  2019 r. do godziny 14:05. Liczba miejsc ograniczona.Pierwszeństwo uczestnictwa w zawodach mają członkowie szkolnego koła szachowego  oraz osoby nagrodzone w poprzednich turniejach .

WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU( ZGODY DO POBRANIA   U OPIEKUNA KOŁA)

[1] Czas zakończenia turnieju jest orientacyjny

[2] W przypadku małej ilości zawodników turniej będzie rozgrywany metodą kołową(każdy z każdym)

[3] Liczba rund będzie ostatecznie zależała od ilości zgłoszonych do turnieju zawodników.

[4] W tym systemie sumuje się wszystkie punkty zdobyte przez przeciwników, z którymi grał zawodnik.

[5] Liczba punktów pomocniczych danego zawodnika składa się z sumy punktów końcowych tych zawodników,  z którymi dany zawodnik wygrał oraz połowy punktów końcowych z którymi dany zawodnik zremisował.

[6] Metoda polegająca na sumowaniu punktów zawodnika po każdej rundzie. Np: zawodnik po pierwszej rundzie ma 1 punkt, po drugiej 2 (wygrał ponownie), po trzeciej wciąż 2 (przegrał), po czwartej 2,5 (remis w tej rundzie), po piątej 3,5 (wygrana). Progres = 1 + 2 + 2 + 2,5 + 3,5 = 16.