Letni Szkolny Turniej Szachowy 22.06.2021

LETNI SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

(P-15’) – ONLINE 22.06.2021 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 im. K.K. Baczyńskiego w Kielcach

Dyrekcja Szkoły

Opiekun Szkolnego Koła Szachowego

CELE TURNIEJU:

 • Rozwijanie logicznego myślenia.

 • Poznawanie tajników gry w szachy.

 • Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.

 • Wdrażanie do stosowania zasad fair – play.

 • Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji  i współzawodnictwa.

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

22.06.2021 r.

Turniej rozegrany zostanie na serwerze lichess.org.

Zawody będą rozgrywane w salach komputerowych 221 i 226

Planowane jest utworzenie 2 grup wiekowych:

GRUPAMIEJSCE ROZGRYWEKTERMIN ROZGRYWEK
A - KLASY I- IIISALA 22622.06.2021
Początek I rundy 9:00
B - KLASY IV- VIIISALA 22122.06.2021
Początek I rundy 9:00

 

     
       
       

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 • Szachową imprezę przeprowadzimy za pośrednictwem profesjonalnych narzędzi internetowych.

 • Tempo gry 15 minut dla zawodnika na partię.

 • System kojarzeń – szwajcarski na dystansie 7 rund.1

 • Kojarzenia oraz kolejność na liście startowej określona zostanie wg rankingów i zasad miejsca gry (lichess.org).

 • W dniu turnieju należy zjawić się w sali komputerowej najpóźniej do godziny 8:45(I runda rozpoczyna się o 9:00)

spóźnienie może skutkować brakiem możliwości udziału w tym turnieju.

 • Przewidywany czas zakończenia rozgrywek 12:30- 13:00

WARUNKI UCZESTNICTWA

W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkoły po spełnieniu następujących wymogów formalnych:

1. Zarejestrowanie się na portalu https://lichess.org 2(Rejestracja jest bezpłatna)

 • Jak założyć konto na portalu lichess? Wykonaj poniższe kroki:

 1. Wejdź na stronę lichess.org lub ściągnij aplikację lichess ze Sklepu Play (Android) lub z AppStore (iOS).

 2. Kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ a następnie przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ.

 3. Wymyśl i wpisz nazwę użytkownika, swój adres e-mail. Zatwierdź wymagane zgody.

 4. Wejdź na swoją pocztę e-mail i kliknij w link aktywacyjny konta.

 5. Graj na Lichessie!

 • Dołącz do naszego Klubu Szachowego Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach na Lichessie:

  Wejdź na stronę i zgłoś się do Klubu, podając te same dane co na formularzu zgłoszeniowym (nick zawodnika musi się zgadzać z nickiem podanym w formularzu)

  https://lichess.org/team/szkoa-podstawowa-nr-27-w-kielcach   ( Proszę pamiętać wpisując link w przeglądarkę szkoa a nie szkoła !)

   

2.Zapoznanie się z zasadami i systemem rankingowym miejsca rozgrywek (lichess.org)

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. (Formularze dostępne są

u opiekuna Szkolnego Koła Szachowego p. M. Braniewskiego, w Bibliotece szkolnej oraz w pomieszczeniu Świetlicy szkolnej )

4. Wypełniony formularz należy zwrócić do opiekuna Szkolnego Koła Szachowego

p. M. Braniewskiego do sali 121 najpóźniej do 15 czerwca 2021 r. do godziny 15:00

5.Liczba miejsc w turnieju ograniczona !

6.Należy też dołączyć do klubu na Lichess – Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach !Dołączenie do klubu następuje po weryfikacji wniosku przez opiekuna koła szachowego

UWAGA!

Wszystkie wymogi formalne muszą być spełnione do dnia 15.06.2021 r. do godziny 15:00

SĘDZIOWANIE

Sędzia zawodów – Marcin Braniewski

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać zasad fair-play. Zakazana jest  pomoc osób trzecich, korzystanie z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie

rozgrywanych partii.

 • Zakazane jest podczas turnieju korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych

 • Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie „niedozwolonego dopingu”

 • Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania wszelkich obostrzeń wynikających z przepisów dotyczących stanu epidemii Covid -19

 • Uczeń korzysta przez cały czas turnieju z tego samego komputera. Zakazane jest zamienianie się miejscami gry przez zawodników

 • Uczestnicy podczas przemieszczania się po sali zobowiązani są do zakrywania ust.

 • Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

 • Zgłoszenie do turnieju oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, przedstawiających uczestników w celach informacyjnych oraz promocji działalności szkolnego koło szachowego.

 • Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem,dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane

 • Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu

Organizacyjnego.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu i regulaminu.

Zapraszamy do udziału Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach & Opiekun Szkolnego Koła Szachowego

1W przypadku małej ilości uczestników system rozgrywek oraz liczba rund może ulec zmianie.

2Uczestnik musi sprawnie posługiwać się platformą szachową. Zaleca się szczególnie młodszym zawodnikom by po założeniu konta na lichess rozegrali pewną ilość partii szachowych jeszcze przed dniem  zawodów. Każdy uczestnik musi pamiętać swój nick z lichess oraz znać swoje hasło dostępowe.