III Mikołajkowy Turniej Szachowy

CELE TURNIEJU:

 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Poznawanie tajników gry w szachy.
 • Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.
 • Wdrażanie do stosowania zasad fair – play.
 • Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji  i współzawodnictwa.

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27   
w Kielcach „Nasza Szkoła Jest Wspaniała”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach

 

MIEJSCE I TERMIN TURNIEJU :

STOŁÓWKA  SZKOLNA  – 5 grudnia 2019(poniedziałek)  godz. 8:15- 11:30[1]

8:15- 8:30  Zapisy i weryfikacja listy startowej zawodników

8:40 – Początek rozgrywek

11:30 – Wręczenie nagród najlepszym zawodnikom. Zakończenie turnieju

NAGRODY:( W obu grupach wiekowych)

MIEJSCA I- III – puchar + dyplom

MIEJSCA IV-V  statuetka + dyplom

 REGULAMIN

 1. Zawodnicy biorący udział w turnieju będą podzieleni na 2 grupy wiekowe-   A: KLASY I-III ;   B: KLASY IV-VIII
 1. System rozgrywek „szwajcarski”.[2]
 2. Liczba rund – 7.[3]
 3. Tempo gry : 10 minut dla każdego zawodnika.
 4. W przypadku równej liczby punktów o miejscu zawodnika w turnieju decydują punkty pomocnicze :wynik bezpośrednich partii  między zawodnikami, tzw. system pełnego i skróconego Bucholza[4] , system Sonneborn-Berger[5] oraz Progres[6].
 5. Podczas gry obowiązuje cisza. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania zgodnego z regulaminem szkoły.
 6. W trakcie turnieju przewidziane są 3 pięciominutowe przerwy – po 2, 4  i  6 rundzie
 7. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia.
 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ORGANIZATORÓW.

   SKRÓCONE ZASADY GRY:

Cofanie ruchów jest niedozwolone.

Dotknięta bierka idzie, postawiona stoi.

Koniec czasu oznacza przegraną partię.

Nie stosuje się  zasady 2 błędów kończących partię.

W przypadku niestosowania się do  niniejszego regulaminu uczeń biorący udział w turnieju może zostać zdyskwalifikowany. 

 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem proszone są zgłoszenie się do sekretariatu szkoły lub do  opiekuna Koła szachowego p. M. Braniewskiego do 29 listopada  2022 r. do godziny 15:00.

WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU( ZGODY DO POBRANIA  W SEKRETARIACIE SZKOŁY)

[1] Czas zakończenia turnieju jest orientacyjny

[2] W przypadku małej ilości zawodników turniej będzie rozgrywany metodą kołową(każdy z każdym)

[3] Liczba rund będzie ostatecznie zależała od ilości zgłoszonych do turnieju zawodników.

[4] W tym systemie sumuje się wszystkie punkty zdobyte przez przeciwników, z którymi grał zawodnik.

[5] Liczba punktów pomocniczych danego zawodnika składa się z sumy punktów końcowych tych zawodników,  z którymi dany zawodnik wygrał oraz połowy punktów końcowych z którymi dany zawodnik zremisował.

[6] Metoda polegająca na sumowaniu punktów zawodnika po każdej rundzie. Np: zawodnik po pierwszej rundzie ma 1 punkt, po drugiej 2 (wygrał ponownie), po trzeciej wciąż 2 (przegrał), po czwartej 2,5 (remis w tej rundzie), po piątej 3,5 (wygrana). Progres = 1 + 2 + 2 + 2,5 + 3,5 = 16.